مکانیزم QuickFlex اشنایدر الکتریک

مکانیزم QuickFlex اشنایدر الکتریک


سیستم QuickFlex اشنایدر راحتی نصب را افزایش می دهد . برتری اصلی این سیستم صرفه جویی در زمان نصب تا بیش از ۲۵ ٪ می باشد . سرعت، سهولت نصب و ایمنی از قابلیت های سیستم جدید QuickFlex می باشد که حداکثر با سه چرخش کوتاه پیچ گوشنی چنکگ ها کاملا چفت می شوند و سبب راحتی، سرعت و ایمنی در نصب می شود


۵ عامل موفقیت مکانیزم QuickFlex :


پنج دلیل برتری مکانیزم QuickFlex عبارتند از سه مرحله برای نصب سریع و آسان شامل اتصال، هم تراز کردن و نصب کردن، در کنار دو قابلیت تست سریع و آسان و کارکردهای هوشمند اضافی QuickFlex که سیستم کارآمد و پرفایده می سازد


۱ - اتصال آسان

۲ - نصب قاب (نصب سریع و آسان)

۳ - چفت و بست (راه اندازی کلی در چند ثانیه)

۴ - تست اتصالات (تست راحت اتصالت از روی پریز)

۵ - ماژول (توابع اضافی هوشمند)


مکانیزم QuickFlex کلیدها و پریزها


برتری های سیستم QuickFlex در یک نگاه