تاسیسات هوشمند تاسیسات سنتی مقایسه قابلیت های تاسیسات سنتی و هوشمند
بله خیر کنترل روشنایی از هر نقطه در خانه (سناریوهای روشنایی)
بله خیر خاموش کردن خودکار چراغ های قبل از خوابیدن یا به هنگام ترک خانه
بله خیر کاهش خودکار دما هنگام ترک خانه و قبل از خواب (هر ۱ درجه سانتی گراد کاهش موجب ۶٪ صرفه جویی در مصرف انرژی می شود)
بله خیر کنترل پرده های پنجره از هر نقطه خانه
بله خیر بستن پرده های پنجره ها بعد از غروب آفتاب (به گونه ای که مشاهذه ساکنان از خارج از ساختمان غیر ممکن باشد)
بله خیر امکان نوسازی یا ارتقای تاسیسات بدون آسیب به دیوار ها
بله خیر گزینه تجمیع با سیستم هشدار (مثلا در صورت ورود غریبه ای به ساختمان چراغ های خانه و باغچه روشن شوند)