سیستم ایمنی

سیستم ایمنی

ساختمان هوشمند قابلیت مدیریت سیستم دزدگیر، دوربینهاي مداربسته را داراست. از مزیت هاي اصلی میتوان دقت بالا، قابلیت کنترل از راه دور، امکان ارسال sms روی تلفن همراه و منطقه بندی فضای تحت پوشش (Zone) را نام برد.