سیستم خانه هوشمند

سیستم خانه هوشمند

سیستم خانه هوشمند به طور کلی 5 بخش روشنایی، سرمایش – گرمایش، صوت و تصویر و امنیتی را هوشمند می سازد.ضمن اینکه کلیهی تجهیزات الکترونیکی موجود در پروژه این قابلیت را خواهند داشت که به جزیی از سیستم یکپارچه خانه هوشمند تبدیل شوند. این پروپزال بر اساس سیستم و راه حل های شرکت اشنایدر با پروتکل ارتباطی KNX طراحی شده است.