سیستم هوشمند روشنایی با استفاده از شبکه بی سیم

سیستم هوشمند روشنایی با استفاده از شبکه بی سیم

تمامی امکانات ذکر شده در بخش شبکه سیمی را دارا می باشد با این تفاوت که در این سیستم نیاز به هیچگونه کابل کشی جدا گانه و یا مجدد نیست و قابل نصب در تمامی ساختمان ها با سیم کشی سنتی می باشد بدون نیاز به کوچکترین تغییر در سیم کشی ساختمان.