کنترل تجهیزات از راه دور

کنترل تجهیزات از راه دور

یکی دیگر از امکانات قابل ارائه در ساختمان هاي هوشمند کنترل از راه دور آنها می باشد، با استفاده از این قبیل تجهیزات این امکان وجود خواهد داشت که کاربر بتواند از راه دور بوسیله تلفن ثابت، موبایل و اینترنت تجهیزات را کنترل و یا مانیتور کند.